סדר היום בגן (יתכנו שינויים קלים בין גן לגן):

 

          07:30  - קבלת הילדים – משחק חופשי ודידקטי, תיבות  על השולחן, ציור חופשי.

          08:30 – השער נסגר, למען ילדיכם נא להגיע לגן קודם לכן. השער ייפתח שוב ב09:00

          09:00 – פינות משחק +  עבודה בקבוצות (גני טרום חובה) הכנה לתפילה (גני חובה)

          09:30  -נטילת ידיים + תפילת שחרית (ע"פ נוסח סידור תהילת ה') + מפגש בוקר

          10:00  - ארוחת בוקר + ברכת המזון

          10:30 – יציאה משחק חופשי בחצר

          11:15 –  שולחנות יצירה, בקבוצות קטנות  של לימוד מיומנויות והתנסויות בחומרים שונים.

          12:00  - התאווררות בחצר

          12:20  - מפגש סיום

          13:00 – פתיחת שער הגן. משחק סביב השולחן/ משחקי חברה  וקבלת ההורים

          13:20 – סיום יום הלימודים ויציאה הביתה או מעבר לצהרון

 מה